Vedtekter

Vi holder i disse dager på å oppdatere våre vedtekter. Så for de er godkjent av årsmøte vil de dukke opp her